Ticaret Hukuku

* KONKORDATO,
* Şirketlerin yönetsel işlemleri,
* Ticari işlemlerine bağlı sözleşmeler,
* İhtilaflar ve çözümü için gerekli hukuki yollara başvuru,
* Önleyici hukuk kapsamında danışmanlık,
* Sigorta davaları,
* Alacakların takibi,Medeni Hukuk

Yürürlükteki hukuk kaidelerinden bir ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını, ailevi ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer şahıslara olan borç ilişkilerini, ölümlerinden sonra miraslarının durumunu düzenleyen kuralların yer aldığı özel hukuk dalıdır.Medeni Kanun başlıca kaynağı İsviçre'den aldığımız 1926 tarihli "Türk Medeni Kanunu"dur. Günümüzde uygulanan Medeni Kanun 2002 yılının Ocak ayından itibaren yürürlülükte olan yeni Medeni Kanun'dur.


* Boşanma
* Nafaka
* Tazminat
* Mal rejimi tasfiyesi
* Velayet
* Kişiler hukuku
* Miras hukuku
* Menkul ve gayrimenkuller ile ilgili haklar ve davalarSağlık Hukuku

* Malpraktis davaları,
* Tıbbi hizmet kusuru nedeniyle davalar,
* Tazminat davaları,
* Danışmanlık,İş Hukuku

* Aktüerya bilirkişiliği,
* Kıdem, ihbar, yıllık izin …vs gibi işçilik alacakları,
* İşe iade davaları,
* İşveren vekilliği,
* Maddi ve manevi tazminat davalarıBorçlar Hukuku

* KİRA,
* Satış sözleşmeleri,
* Hizmet sözleşmesi,
* Vekalet sözleşmesi,
* Eser sözleşmesi,
* Kefalet sözleşmeleri
* Adi ortaklık,Ceza Hukuku

Özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan, hukuk davalarına bağlantılı işler ile kısıtlı olmak üzere
şikayetlerde bulunulmakta ve davalar takip edilmektedir.